CÔNG NGHỆ INOK™ LẦN ĐẦU ỨNG DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM TÔN ZACS+ ® TẠI VIỆT NAM