Đây là dự án trường tiểu học Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa

 • Chủ nhà: Trường tiểu học Phước Đồng
 • Số điện thoại: 025383 711 646
 • Địa chỉ: xã Phước Đồng – huyện Phước Đồng – TP.Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa
 • Diện tích thi công: đang cập nhật
 • Diện tích mái: 280 m²
 • Đơn vị thiết kế: đang cập nhật
 • Vật liệu mái sử dụng: đang cập nhật
 • Sản phẩm sử dụng: Thanh Kèo Zacs
 • Màu tôn: đang cập nhật
 • Năm hoàn thành: 2019.
 • Thời gian bảo hành: 10 năm.
0/5 (0 Reviews)