Màu sắc là yếu tố quan trọng trong quá trình lựa chọn tôn lợp mái nhà.