Ngôi nhà không vách ngăn của vợ chồng trẻ

Nhằm giữ lại không gian xanh đang không ngừng biến mất do quá trình đô thị hóa, đôi vợ chồng trẻ đã chọn giải pháp thiết kế nhà không vách ngăn.