Nhà tập thể 27m2 ở Sài Gòn tăng gấp đôi giá trị sau khi sửa

Căn nhà 40 năm tuổi được cải tạo đẹp như mới với khoản tiền 120 triệu đồng.