Ông bà ta có câu: “Có cứng mới đứng đầu gió”. Có TÔN ZACS BỀN MÀU – “vũ khí” đối đầu thời tiết khắc nghiệt.