Thời tiết khắc nghiệt và thất thường của miền Bắc dễ dàng ảnh hưởng độ bền và chất lượng mái nhà.