BLUESCOPE – NHÀ SẢN XUẤT THÉP MẠ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

  • Hotline: (+84 ) 18006151
  • Hồ Chí Minh: (+84 28) 3821 0066 – Fax: (+84 28) 3821 0119
  • Hà Nội: (+84 24) 3935 0993 – Fax: (+84 24) 3935 0974
  • Cần Thơ: (+84 292) 383 9461 – Fax: (+84 292) 3839 497
  • Đà Nẵng: (+84 236) 3584 114 – Fax: (+84 236) 3584 115
  • Nhà Máy: Bà Rịa – Vũng Tàu: (+84 254) 3922 666 – Fax: (+84 254) 3922 888

Gửi tin nhắn cho chúng tôi