LIÊN HỆ

BLUESCOPE – NHÀ SẢN XUẤT THÉP MẠ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

  • Hồ Chí Minh: (+84 8) 3821 0066 – Fax: (+84 8) 3821 0119
  • Hà Nội: (+84 4) 3935 0993 – Fax: (+84 4) 3935 0994
  • Cần Thơ: (+84 710) 3839 462 – Fax: (+84 710) 3839 497
  • Đà Nẵng: (+84 511) 3584 114 – Fax: (+84 511) 3584 115
  • Nhà Máy: Bà Rịa – Vũng Tàu: (+84 64) 3922 666

 

Send Us a Message

Contact us or give us a call to discover how we can help.