kiểu mái lợp nhà

Nhà lá đẹp – kiến trúc nhà ở truyền thống của miền Tây Nam Bộ

Chắc hẳn ai cũng biết, với đặc điểm của miền tây Nam bộ là sống ở vùng sông nước, thì có lẽ nhà lá lợp bằng dừa nước là đặc...

Tìm hiểu về xu hướng kiểu mái nhà theo từng vùng miền nước ta

Địa hình nước ta chia thành các khu vực khác nhau, mỗi khu vực có một đặc điểm khí hậu địa hình riêng. Bên cạnh đó, phong tục tập quán...

Xu hướng kiểu mái lợp theo từng phong cách thiết kế nhà ở 2020

Bên cạnh theo phong tục tập quán và phong cách sống của từng vùng miền, yêu cầu thiết kế nhà và yêu cầu thẩm mỹ của nhà ở còn ảnh...