CHƯƠNG TRÌNH “BIỂN SẠCH CÙNG BLUESCOPE” – HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI, NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI