Công nghệ sơn thế hệ mới Gen III đến từ tập đoàn BlueScope Úc kinh nghiệm hơn 100 năm toàn cầu.