Một số lưu ý về độ dốc mái khi thiết kế tôn lợp cho công trình của bạn

Nhằm tránh những sai sót trong quá trình sử dụng công trình đối với mái lợp tôn như mái bị đọng nước, dột hay tràn sóng, cần lưu ý một số các yêu cầu cơ bản về độ dốc mái nhà tôn khi thiết kế và thi công.

Độ dốc mái tôn là gì?

Độ dốc mái là độ nghiêng của mái theo một tỷ lệ phù hợp với kết cấu của công trình, nhằm mục đích để thoát nước, tránh việc ứ đọng nước trên