Màu mái nhà “xuống dốc không phanh” do lợp tôn kém chất lượng!