Nhà giả biệt thự có nên lợp mái bằng tôn lạnh màu không?