Để tránh điềm xấu, trong phong thủy mái tôn bạn nên kiêng kị những điều sau!