Quy cách tôn lạnh màu trong thị trường dân dụng như thế nào?