Tại sao tôn Zacs có khả năng giữ màu lâu phai trong thời gian dài?