Tôn BlueScope Zacs®+ Công Nghệ INOK™, tôn BlueScope Zacs Lạnh, tôn lạnh thông thường, loại nào tốt hơn?