Đã tìm ra giải pháp nâng cao thẩm mỹ cho mái nhà nông thôn Bắc Bộ