Mái dốc đồng nhất – hình thức mái nhà tốt nhất theo phong thủy