Tôn lạnh màu xanh lá – hợp nhất với gia chủ mệnh gì theo phong thủy?