Tại sao các nhà thầu luôn dùng tôn mạ hợp kim nhôm kẽm thay vì tôn mạ kẽm