Tôn màu nâu – màu tôn được ưa chuộng nhất tại khu vực nông thôn hiện nay